I fyra år har Thomas Magnusson som ordförande för Cogeca lyckats skapa enighet om gemensamma ställningstaganden bland de många medlemsländerna och ännu fler medlemsorganisationerna. En utmaning, eftersom intressen och prioriteringar oftast ser olika ut. Besluten föregås alltid av diskussioner och långa processer.

Men Thomas Magnusson har tryggt och entusiastiskt lotsat organisationen till väl förankrade beslut. Hans engagemang och goda kännedom om hur det fungerar i organisations-Bryssel har varit en styrka i lobbyarbetet. Som aktiv lantbrukare har han också haft hög trovärdighet hos kommissionärer, parlamentariker och ministrar.

Copa Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen kom ofta med uppmaningen ”Glöm inte att säga att du är bonde när du presenterar dig, Thomas”. Och inte bara bonde, Thomas Magnusson är också en sann europé.