– Men när det kommer till den svenska EU-avgiften glömmer dock många partier snabbt bort nyttan med EU, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Precis som i vilken förening som helst har alla som betalar medlemsavgifter naturligtvis goda skäl att ifrågasätta avgiftsökningar. För LRF är det viktigt att se till den totala nyttan av medlemskapet i EU och att det svenska agerandet i budgetförhandlingarna i Bryssel inte missgynnar svenska bönder och landsbygden.

Defensiva politiker riskerar omställningen

– Det är förvånande att partierna inte ser till vilken klimatnytta som svenska lantbrukare dagligen gör. Det riskeras om regeringen går in med en defensiv inställning i diskussionerna om EUs jordbruksbudget. Ersättningarna från EU är en grundförutsättning för att kunna fortsätta det viktiga arbetet när det gäller klimatfrågan och att klara övergången till ett samhälle utan oljeberoende. Politikerna får inte glömma att bönderna inte bara producerar mat utan jord- och skogsbrukare har en viktig pågående och framtida klimatroll, säger Palle Borgström.

Här är 6 länkar som alla politiker bör läsa in sig på

LÄS MER: 80 % av klimatförändringarna beror på fossila utsläpp

LÄS MER: Svensk skog gör mest nytta om den brukas

LÄS MER: Världens utsläpp från köttproduktion skulle minska med 30 % om den gick till som i EU. Ännu mer om den gick till som i Sverige.

LÄS MER: IVA-rapport visar att ökad svensk produktion är bra för klimatet

LÄS MER: Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan

SE FILMEN: Därför är en stark jordbruksbudget viktig för Sveriges konsumenter