Malin Björk (V) hävdar i en debattartikel i GP att EU:s jordbruksstöd är ineffektivt, klimatförstörande och korrupt. Det kan aldrig accepteras att jordbruksstödet utnyttjas via korruption. Men att avveckla jordbrukspolitiken för att det förekommer är inte rimligt. Precis som att man inte heller avvecklar bankväsendet för att det förkommer penningtvätt, skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF i en replik som du kan läsa här:

EUs jordbruksstöd gynnar alla

Malin Björks (V) resonemang visar på bristande förståelse för betydelsen av en gemensam jordbrukspolitik, CAP, något hon dessvärre inte är ensam om. Men faktum är att CAP är EU:s mest framgångsrika politikområde som har förändrats och förfinats för att driva utvecklingen mot en mer miljöanpassad matproduktion. CAP bidrar till ständig utveckling av god djurvälfärd, biologisk mångfald och klimatnytta.

Det är också viktigt att alla delar av EU ska leva. Det är en förutsättning för en levande landsbygd och en politik som minskar klyftan mellan stad och land.

CAP har inte bara gynnat landsbygd och bönder, utan även konsumenterna. Sedan den gemensamma jordbrukspolitiken infördes på 1960-talet har den andel som hushållen lägger på mat mer än halverats, från 30 till tolv procent. Jordbrukets andel av EU-budgeten har samtidigt minskat sedan 1980-talet från 71 procent till 38 procent.

Jordbrukspolitiken är ett av få gemensamma politikområden. Det gör att siffrorna blir väldigt stora när man pratar om det. Men som jämförelse, om man summerar medlemsstaternas budgetar, lägger de mer pengar på kultur än på jordbruk.

EU-ersättningarna kopplas till hur många kvadratmeter mark bonden brukar, det är därför naturligt att mer brukad mark får högre belopp. Stora gårdar producerar mer mat, håller landskap öppna, skapar fler arbetstillfällen och vårdar områdena de verkar i.

De effektiva jordbruken har möjlighet att investera i nya maskiner och tekniker och därmed ett resurseffektivare jordbruk. Att polarisera mellan stor- och småskaligt jordbruk är kontraproduktivt, liksom att polarisera mellan ekologiskt och konventionellt. För att uppnå målen i livsmedelsstrategin behövs alla Sveriges jordbrukare.

Att dra ner på EU-politiken på ett sätt som drabbar svenska bönder kommer att leda till ökad import av mindre hållbara produkter. Ökad import av produkter med sämre hållbarhetsprofil leder inte till bättre klimat. Det är inte att ta ansvar för framtiden.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF