LRF arrangerade i veckan ett riksdagsseminarium om bredbandsutbyggnad på landsbygden tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen, Hela Sverige Ska Leva och Byanätsforum. Vid seminariet presenterade det statliga forskningsinstitutet RISE en ny rapport som visar att fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden är en förutsättning för att Sveriges bredbandsmål ska kunna nås.

"Riskerar företagens konkurrenskraft"

I ett panelsamtal kommenterade Palle Borgström, förbundsordförande LRF, rapporten.
- Rapporten visar tydligt att det är fiberutbyggnad som regeringen ska satsa på. Att satsa på trådlösa tekniker med lägre kapacitet till landsbygden kommer att försämra förutsättningarna för den digitalisering som pågår inom jord- och skogsbruket. Vi riskerar att bygga upp digitala a- och b-lag där det inte längre går att driva företag på ett konkurrenskraftigt sätt i vissa områden.

LYSSNA PÅ EKOT: Sverige missar bredbandsmålet

Rapporten visar att fiberbredband är den anslutningsform som är mest kostnadseffektiv om man vill ge hushåll och företag garanterade hastigheter på 1 gigabit per sekund, i enlighet med både Sveriges och EU:s bredbandsmål. Studien visar också att utbyggnad av högkvalitativa trådlösa bredbandsnät kan nå målen, men riskerar att bli dyrare än fiber på sikt. Andra billigare trådlösa lösningar når istället inte på långa vägar de garanterade hastigheter som det nationella bredbandsmålet ställer. Om fiberutbyggnaden kommer allt längre ut i landet skapas även bättre förutsättningar för nya mobila lösningar såsom 5G.

"Viktigt med stabil uppkoppling"

- Redan i dag sker tester med autonoma jordbruksmaskiner och fjärrstyrning av maskiner inom skogsbruket. Ingen av dessa lösningar kommer att kunna användas av bönder som saknar tillgång till stabil uppkoppling. Det vore att dra undan mattan för våra företagare och gör det svårare att satsa på ett mer hållbart och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk. Därför är det viktigt att fiberutbyggnaden fortsätter, vilket även skapar möjligheter för trådlösa alternativ, kommenterade Palle Borgström.

LÄS MER: Ygeman: För dyrt bygga i glesbygd

Seminariet avslutades med en paneldiskussion mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna i Riksdagens trafikutskott. Bland ledamöterna rådde det stor enighet om att en tydlig strategi krävs för att bredbandsutbyggnaden ska komma längre ut på landsbygden.

LÄS MER:lrf.se/landsbygd hittar du mer om LRFs arbete i landsbygdsfrågor.