Det svenska lantbrukets energianvändning är cirka 4 400 GWh per år och den här kartläggningen visar att det ganska enkelt går att spara in minst 6 procent av den energin genom att göra några få åtgärder.

Att energieffektivisera gynnar både klimatet och den enskilda gården i form av kostnadsbesparingar. Under 2012 till 2017 besöktes cirka 800 gårdar i Greppa Näringens regi. Syftet var att kartlägga potentialen för energibesparing. Gårdarna var belägna i alla landets län, men flest besök gjordes i Skåne, Östergötland och Västergötland. Medeltal för de besökta gårdarnas energianvändning var drygt 300 000 kWh per år.

Tre vanliga åtgärder

Några energiråd har visat sig återkommande oavsett vad som produceras på gården. Att styra elektronisk utrustning bättre, tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallar är tre vanliga åtgärder. Förändringsbenägenheten är stor då ingen vill använda mer energi än nödvändigt. Lantbrukarna uppskattar handfasta råd och rådgivarna har fått höga betyg efter gårdsbesöket.

Tydligt exempel på klimatsmart lantbruk

- Att arbeta med energieffektivisering inom djurproduktionen är ett mycket tydligt exempel på när lönsamhet, klimat- och miljöeffekter går hand i hand. Med Greppa Näringens rådgivning ”Energikollen” kan vi sammanställa data från gårdar och presentera normtal för energianvändning för olika produktionsinriktningar, säger Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Läs hela rapporten här