– Allt är inte bra. Men redan nu kan sägas att Naturvårdsverket har tagit sitt arbete på stort allvar och förslagen är i rätt riktning. Dagens verklighet med stora stammar av många viltarter ger svåra skador av vilt i jord- och skogsbruk, säger LRFs jakt- och viltexpert Anders Wetterin.

LRF har jobbat för vissa av ändringarna sedan 2015. Här är några av de viktigaste förslagen:
• Utökad allmän jakt på dovhjort
• Lång allmän jakttid på hind och kalv av kronhjort
• Ett slopande av fredningen av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar

– Det är glädjande att flera av förslagen är identiska med LRFs egna förslag. Det har gett resultat att LRF har deltagit i verkets beredningsgrupp för jakttidsarbetet, säger Anders Wettering.
Efter remissbehandling går verkets förslag till regeringen för beslut. Troligen blir ändringarna beslutade 2021.

Läs hela förslaget här