Regeringen kommer innan årsskiftet med all sannolikhet att fatta beslut som begränsar möjligheten att använda skogens klimatnytta fullt ut. Beslutet grundar sig på en ny rapport från SLU .

Magnus Kindbom, chef på LRF Skogsägarna är bekymrad:

- Rapporten från SLU som ligger till grund för regeringens beslut har brister. Den behöver uppdateras. Det är viktigt att regering tar tillvara skogen och står fast vid det beslut som fattades av medlemsstaterna och parlamentet för två år sedan.

Skogen viktig för att nå klimatmålen

Den svenska skogen har en stor betydelse för Sveriges möjlighet att nå klimatmålen. Det beror på flera saker:

  • skogen tar upp, och lagrar, koldioxid när den växer
  • skogens produkter ersätter kol, olja och andra fossila råvaror. Därmed minskar klimatbelastningen.

Skog växer under lång tid. Den som arbetar med skog, både skogsägare och industrin som tillverkar de förnybara produkterna, behöver därför långsiktiga förutsättningar. Det är politikens roll att se till att förutsättningarna finns, så att det är möjligt att nyttja den hållbara tillväxt som skogen har.

LRF Skogsägarnas kommentar till svensk rapportering av LULUCF