Samtliga regioner hade inbjudits till LRFs riksviltkonferens i Stockholm.
– Det är viktigt att vi haft en avstämning med förtroendevalda inför det högnivåmöte om vildsvinsproblemen som vi ska hålla den 17 december. Det var också viktigt att statssekreteraren fick höra LRFs ståndpunkt att vildsvinsskadorna nu får många lantbrukare att riskera att förlora framtidstron, säger Palle Borgström.

Medialt ökar förståelsen för lantbrukets problem. Både lokal- och riksmedier rapporterar flitigt om vildsvin. Den allmänna mediebilden är att vildsvinen leder till stora problem både i lantbruk, i trafiken, för golfbanor och fotbollsplaner samt i villaträdgårdar.

LÄS MER: Länsstyrelsens bästa tips mot vildsvin i trädgården

I grunden för riksmötet ligger riksförbundsstämmobeslutet om att LRF ska ta fram en handlingsplan mot viltskador. Något som är under arbete.
– Vi jobbar vidare med planen, och högnivåmötet får utvisa vilken slutlig ståndpunkt övriga intressenter kommer att inta. Det blir avgörande för om vi kan samskriva eller om LRF ska gå fram med en egen skrivning, säger LRFs jakt- och viltexpert Anders Wetterin.

Den allmänna uppfattningen på rikskonferensen är att LRF ska stå bakom de mål om bland annat en halvering av viltskadorna som Naturvårdsverket föreslår.

Palle Borgströms och Anders Wetterins slutsats är att det allra viktigaste för LRF är att färdigställa handlingsplanen och samtidigt driva frågan om att staten ska utreda möjligheterna till en ny jaktlagstiftning.

LRF-ORDFÖRANDE I SVT: Vi måste ändra attityd