LÄS MER: Emilia Astrenius Widerströms önskelista på Aftonbladet Debatt.

Skatteverket fick högst betyg i den lista av sex myndigheter som bildades när företagarmedlemmar i LRF mellan 18 och 70 år fick svara:

  1. Skatteverket
  2. Skogsstyrelsen
  3. Jordbruksverket
  4. Länsstyrelsen
  5. Kommunen
  6. Livsmedelsverket

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

LRF har dialog med myndigheterna

Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas. De medlemmar som svarat är lantbrukare och skogsägare som möter myndigheterna regelbundet i sitt yrke, i fysiska möten, i samband med ansökningar eller via olika digitala tjänster och telefonsamtal. I ett pressutskick om resultaten säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande:

- Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete.

Ojämn kvalitet

Det finns också resultat som tyder på stora skillnader och ojämn kvalitet i myndigheternas prestation, framför allt gäller det kommuner och länsstyrelser.

- Grunden för en rättssäker myndighetsutövning är att den är lika var du än är och vem du än är. Så verkar det inte vara hos kommuner och länsstyrelser, säger Palle Borgström.

Unga intervjuades extra

Under samma period, våren 2019, gjorde LRF en undersökning bland unga lantbrukare, om deras syn på myndigheter och myndighetsutövning. De intervjuade beskrev bland annat svårigheterna de upplever i kontakt med myndigheter. Så här sa en 28-årig man:

”Det är tungt med myndigheter. De har en annan tidshorisont. Söker man stöd som jordbrukare tar det 2–3 år för Jordbruksverket att betala ut pengarna och de skyller på problem med datasystemet. Men vill myndigheterna ha en komplettering ska de ha den inom en vecka och är jag två dagar sen till Skatteverket är jag illa ute. Det är sjukt att myndigheter kan agera så.”

De sa också att de tycker att myndigheterna fyller en viktig funktion, för ordning, reda och kvalitet. En 26-årig bonde sa:

”Som egenföretagare tycker jag inte om att någon talar om för mig att vad jag ska göra. Samtidigt är det viktigt att det finns regler för att det ska funka.”

Läs mer

Läs rapporten från undersökningen bland företagarmedlemmar i LRF.

Läs rapporten från intervjuerna med unga lantbrukare.

Mer om God myndighetsutövning