– Välj svensk mat nu i julhandeln, det är det bästa sättet att hjälpa till att stärka det svenska lantbruket och Sveriges egen försörjningsförmåga, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

I dag lägger de svenska hushållen i snitt endast 12,5 procent av inkomsten på mat. Lägre matpriser sedan EU-inträdet pressar de svenska böndernas lönsamhet.

9% eller 30% till svenska bonden - du väljer

LRFs nya undersökning ”Matkronan 2019” visar att den svenske bondens inkomstandel för en genomsnittlig inhandlad matkasse i livsmedelsbutiken endast är 9 procent av totalpriset.

Om konsumenten väljer svenska matvaror istället för importerade ökar bondens andel däremot till i genomsnitt 30 procent.

– Bonden tar en oproportionerlig del av risken i livsmedelskedjan. Väder och klimat utgör hela tiden risker som bonden inte kompenseras för. Om vi ska stärka vår egen matproduktion så måste riskerna spridas mer jämlikt i hela livsmedelskedjan, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Men ”Matkronan” visar att handeln fortsatt prioriterar inköp av importerad mat istället för svensk. Den svenska bondens andel av matkronan ökade visserligen med 0,5 procentenheter från 2016 till drygt 9. Men det är en liten andel jämfört med importen som tar 36 procent (en ökning med 4 procentenheter sedan 2010), följt av handeln 31 procent, livsmedelsindustrin 13 procent medan staten tjänar 11 procent via moms.

80% importerat kött på restauranger

Importandelen har dock stagnerat de senaste två åren vilket är ett bevis på att konsumenterna nu medvetet börjat fråga efter svenskproducerade livsmedel. Samtidigt ökar restaurangernas andel av hushållens utgifter, från knappt 5 procent år 2010 till nästan 6 procent idag. Av det kött som säljs på restaurang är bara 20 procent svenskt, resten importerat.

Undersökningen ”Matkronan” visar att det finns en stor potential för hållbar svensk mat och att det finns ett stort utrymme att återta i svenskens matkasse.

3 nyheter i LRFs undersökning

1. Ökningen av importerad mat har stagnerat.
2. Konsumenterna väljer mera grönt och mindre kött. Däremot väljer fler att köpa svenskt när de köper kött.
3. Ju mer förädlade livsmedlen är, desto mindre andel av inkomsten får bonden.

"Inkomstfördelningen är snedfördelad"

– Vi bönder har en helt avgörande roll i Sveriges övergång till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Men vi kan inte stå för hela kostnaden själva. Bondens andel av matkronan visar att inkomstfördelningen i svensk livsmedelsproduktion är snedfördelad, säger Palle Borgström.

Mer julläsning

Julmaten: Väljer du svensk mat väljer du en levande landsbygd, fler arbetstillfällen och en hållbar framtid, säger LRFs vice VD Anders Holmestig

Julgranen: Var klimatsmart - köp en svensk julgran

Julblommorna: Svenska julstjärnor odlas fossilfritt

Jul- och nyårsraketer: Fira utan att skada djuren