De uttalade målen i åtgärdspaketet, som på svenska går under namnet den europeiska gröna given, är att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050 och att klimatomställningen ska innebära tillväxt.

- Det är tydligt att Green Deal ska ses som ett av de största lagstiftningspaketen någonsin. Ursula von der Leyen sade vid presskonferensen att detta är EUs Man on the Moon-moment, säger Ingrid Rydberg, chef för LRFs Brysselkontor.

Handlar om mer än klimatet

Åtgärdspaket berör även jord- och skogspolitiken och handlar om långt mer än klimat. Områden som har berörts är bland annat biologisk mångfald, antibiotikaanvändning och tillgången på vatten. Men också ekonomiska och sociala aspekter som tillväxt, nya jobb och regional utveckling.

- Mycket av det som lyfts fram i den gröna given ligger helt i linje med det hållbarhetsarbete Sveriges gröna näringar ägnar sig åt sedan länge. En avgörande fråga, där det ännu är för tidigt att säga något säkert, är hur man lyckas stärka och balansera hållbarhetens tre ben, miljö, ekonomi och sociala frågor, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert.

Konkurrenskraften största utmaningen

- Just konkurrenskraften är något som bland annat Copa Cogeca har lyft som oroande i ett uttalande. EUs jordbrukssektor är den mest klimatsmarta globalt sett, men den har stora utmaningar med konkurrenskraften.

Hur paketet ska omvandlas till konkreta förslag och EU-lagstiftning kommer de kommande månaderna att utvisa. Under torsdagsnatten beslutade även EU:s medlemsländer, med undantag för Polen, att stödja initiativet om att bli klimatneutralt till 2050.

Se EU-parlamentarikernas kommentarer om Green Deal

LRF Skogsägarna har pratat med svenska EU-parlamentariker för både Socialdemokraterna och Centerpartiet som båda välkomnar initiativet som helhet, men också vikten av att det nordiska skogsbruket med äganderätt och ska tas i beaktning.

Green deal i 5 punkter

1. Ökad produktion av förnyelsebar energi.
Läs mer: Sverige kan ta täten i en fossilfri framtid

2. Kemiska växtskyddsmedel och gödningsmedel ska minska, särskilt inom ramen för den nya livsmedelsstrategin Farm to Fork.
Läs mer: Importmaten bakom störst andel av växtskyddsmedel.

Sverige använder minst antibiotika av alla EU-länder.

3. Antibiotikaanvändningen ska minska i djurproduktionen.
Läs mer: Italiensk TV visar svensk djurhållning i världsklass

4. Ökning av ekologisk produktion.
Läs mer: Svensk ekoproduktion har ökat med 55 % sedan basåren

5. Översyn av LULUCF och titta på ny skogsstrategi
Läs mer: Brukande av skog viktigt för att nå klimatmålen

Tove Mellgren
tove.mellgren@lrf.se