I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och näring samarbetar för ett bättre smittskydd. Att bönderna jobbar aktivt med en god djurvälfärd utgör en grund för att behovet av antibiotika är lågt hos svenska lantbruksdjur. Djur som mår bra och slipper smittor håller sig friska och behöver ingen medicin. Att bönder i Sverige enbart behandlar det enskilda djuret när så är möjligt bidrar också till vår låga förbrukning.

Antibiotikaresistens hot mot folkhälsan

– Sjuka djur ska behandlas men en låg förbrukning minskar risken för antibiotikaresistens, något som är ett växande hot mot människors och djurs hälsa. Det här hotet tas allt mer på allvar inom EU. Om inget görs kommer fler människor att dö av antibiotikaresistens än av cancer. Det är glädjande att det om två år kommer att vara förbjudet i samtliga medlemsländer att ge antibiotika förebyggande till grupper av friska djur. Detta är en förändring som LRF har arbetat aktivt för under en längre tid, säger My Sahlman, veterinär och smittskyddsexpert på LRF.

SE FILMEN: Därför är Sverige EU-bäst i antibiotikafrågan

För att lyckas få bort all förebyggande behandling behöver djurhållningen förbättras på flera håll i Europa och bli mer lik den svenska. Det är inte fel med gruppmedicinering i vissa fall, men den får inte ske så slentrianmässigt som görs i många länder i dag. För att klara en striktare användning så måste man ha en bra hantering av djuren.

Svensk djurhållning ett föredöme

– Här kan svenskt lantbruk bidra med goda exempel. Vi har haft besök både från EU-kommissionen och från andra medlemsländer som ser svensk djuruppfödning, med låg antibiotikaförbrukning och med bibehållna knorrar, som ett föredöme, säger My Sahlman.

LÄS MER: Italiensk TV om Sverige som föregångsland

Läs hela rapporten här.

Här är hela antibiotikalistan

Sverige, 11,8 mg/kg kroppsvikt
Finland, 19,3
Storbritannien 32,5
Lettland, 33,3
Litauen, 34,8
Luxemburg 35
Slovenien 36,5
Danmark, 39,4
Irland 46,6
Österrike 46,8
Nederländerna 56,3
Estland 56,7
Slovakien 61,9
Tjeckien 63,6
Frankrike 68,6
Kroatien 71,5
Tyskland 89
Rumänien 90,1
Grekland 93,9
Belgien 131,3
Bulgarien 132,3
Portugal 134,8
Polen 165,2
Ungern 191
Spanien 230,3
Italien 273,8
Cypern 423,1