– Med lanseringen av ”Resistensförädling för friska grödor” har SLU Grogrund kommit igång med full fart framåt mot en ökad livsmedelsproduktion i Sverige och bättre konkurrenskraft för Sveriges växtodlare. Vi har hittills initierat ett femtontal växtförädlingsprojekt varav det här är det största, som beräknas omsätta åtta miljoner om året i fem år. Det är möjligt att göra denna stora satsning eftersom finansieringen till SLU Grogrund från och med 2020 ökar från uppstartsnivån till fullt utbyggt. Nu kommer dessa medel att jobba på bästa sätt så att svensk växtförädling leder till att vi når målen i livsmedelsstrategin, säger Lena Åsheim, som sitter i LRFs styrelse och är ordförande för SLU Grogrunds styrgrupp.

5 viktiga grödor i fokus

I fokus ligger att göra några av Sveriges viktigaste livsmedels- och fodergrödor friskare och mer naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar, för att bidra till att säkra svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. Det handlar om potatis, vete, sockerbetor, ärtor och rödklöver.

Förutom att bidra till en renare miljö, bättre odlingsekonomi och säkrare livsmedel, spelar resistensförädling en central och viktig roll för att hantera sjukdomar där det i dag saknas effektiva växtskyddsåtgärder.

LÄS MER: Klimatförändringar kan öka problemen i svensk växtodling

LÄS MER: "Vi ska lyfta svensk livsmedelsinnovation" 

Grogrund – en satsning inom livsmedelsstrategin

SLU Grogrund är ett virtuellt kompetenscentrum för växtförädling av livsmedelsgrödor som startade 2018,  en satsning inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.