– I det gröna näringslivet jobbar vi med våra naturresurser, skog och jord. Klimat- och miljöfrågan och hur vi hållbart tar hand om jorden till nästkommande generationer är kärnan i vår näring. För oss är det viktigt att vara med på hållbarhetsresan tillsammans med framtidens hållbarhetsledare, säger Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen som deltar på turnén.

LRF:s medverkan syftar till att nå unga ledare och skapa förståelse för de gröna näringarna i klimat- och hållbarhetsfrågor. Budskapet är att svenska lantbrukare har en klimatsmart produktion och har därför en skyldighet att öka sin produktion för att säkra livsmedelsförsörjningen för en ökad befolkning.

Turnén har fyra stopp:
8 november Stockholm
12 november Umeå
21 november Lund
26 november Göteborg

Anmäl dig nu!

Är du student och vill delta? Gå in på asap2030.se och läsa mer, eller registrera dig direkt här. 

Det här är ASAP

A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Som en del av arenan genomförs en campusturné med heldagsträningar för 400 studenter i hållbarhet och ledarskap.

Ett fåtal studenter blir diplomerade som Framtidens Hållbarhetsledare.

ASAP grundades 2018 av Miljömärkning Sverige, som arbetar på regeringens uppdrag samt Sustainergies .

ASAP produceras årligen i partnerskap med relevanta aktörer från olika industrier och sektorer. Ansökan öppnar 1 oktober. Läs mer här