Landshypotek Bank har frågat sex profiler inom det gröna näringslivet om vad de ser fram emot 2020. LRFs vd Anna Karin Hatt och LRFs ansvariga för de kooperativa frågorna, Petra Pilawa är två av profilerna.

"Politikerna måste förstå jordbrukspolitiken"

Anna Karin Hatt lyfter vikten av omställning till det fossilfria, en fortsatt optimism inom det gröna näringslivet och att politikerna både i Sverige och i Europa förstår vikten av en stark gemensam jordbrukspolitik.

- Jag hoppas att detta blir året då Sveriges och Europas politiker inser vikten av en stark gemensam jordbrukspolitik och ett starkt landsbygdsprogram i EU och prioriterar budgeten därefter. Dessutom vill jag se att framtidstron bland företagarna i de gröna näringarna ska fortsätta att öka, så att vi kan få mer investeringar i ökad livsmedelsproduktion och ökad produktion av den hållbara svenska skogsråvara som behövs för att hela samhället ska kunna ställa om till ökad hållbarhet.

Petra Pilawa ser ett uppsving för den kooperativa idén och vill att att högskolor och universitet också får upp ögonen för denna företagsform.

"Skolor måste inse kraften i företagsformen"

Petra Pilawa, som jobbar med kooperativa frågor för LRF och är verksamhetschef för Svensk Kooperation, hoppas att den positiva utvecklingen för det kooperativa ägandet fortsätter.

- Jag ser fram emot ett ännu större intresse för den kooperativa idén i samhället, det är verkligen på uppgång nu! Företag med långsiktighet, ansvar och hållbarhet är det som efterfrågas och behövs idag, och det ser inte minst ungdomar. Kooperativa företag utgör kärnan i det svenska näringslivet och bedrivs framgångsrikt i många olika delar av näringslivet – lantbruk, försäkring, bank, boende, detaljhandel och skog. Jag hoppas på att ännu fler inser detta, inte minst på universitet och högskolor som i dag lär ut alltför ensidigt och missar den kooperativa företagsformen."

Vill se en mer sansad debatt

Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening, vill se en mer sansad debatt kring det gröna näringslivets klimatpåverkan och att den klimatomställning som svenska jord- och skogsbrukare gör uppmärksammas mer.

- Jag ser positivt på utvecklingen av det svenska jordbruket. Det finns så goda förutsättningar att producera livsmedel här i landet och jag hoppas att de kan omsättas i en ökad inhemsk produktion. Jag skulle också vilja se en mer sansad debatt kring de gröna näringarnas påverkan på miljön – att den klimatomställning som svenska jord- och skogsbrukare bidrar till uppmärksammas mer och utgår från fakta, säger han.

Per Hansson, verksamhetsledare på SLU Kompetenscentrum för företagsledning, hoppas att 2020 blir året då vi pratar mer om allt positivt som landsbygden ger.

LÄS MER: Här är hela enkäten