Siffrorna för 2019 visar att LRF har blivit bättre på att behålla sina medlemmar. Fler rekryterade medlemmar väljer att vara kvar. Samtidigt minskade nyrekryteringen, 5 500 nya medlemmar skrevs in, vilket är 1000 färre än året tidigare.

– Krisåret 2018 med den stora torkan prövade LRF som organisation. Hela LRF ställde då upp för att hjälpa varandra och vi bidrog gemensamt till att Sverige var första land i Europa som införde ett nationellt krisstöd. Det stärkte bonderörelsen och lyfte nyrekryteringen. 2019 var vädermässigt ett normalår och nyrekryteringen sjönk något, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Antalet personmedlemmar ökar

LRFs totalsiffra för 2019 slutade på 138 983 medlemmar, vilket är en minskning med 897 medlemmar. Antalet personmedlemmar ökade med 119 personer till totalt 20 662, medan antalet företagarmedlemmar minskade med 1 016 medlemmar till totalt 118 321.

– Hela samhällsutvecklingen präglas av att det inte längre är lika lätt att rekrytera medlemmar till medlemsorganisationer. LRF står dock upp väl, men vi behöver under kommande år lägga större regionalt fokus på rekrytering, säger Palle Borgström.

"Politiker lyssnar på en enig bonderörelse"

– Medlemsantalet är viktigt. Ju fler vi är desto större genomslag får vi i samhällsdebatten. Vi vet att våra politiker och beslutsfattare lyssnar på en stor och enig bonderörelse. Klimat- och miljöfrågorna står högt upp på agendan i debatten och vi som arbetar inom det gröna näringslivet har en nyckelroll i omställningen till det hållbart och fossilfritt samhälle, säger Palle Borgström.

Toppåret för antalet medlemmar inom LRF var 2014 med drygt 170 000 anslutna. Kurvan bröts 2105 då LRF övergick till en ny avgiftsmodell.

– LRF och våra medlemmar har en väldigt viktig roll för att med gemensam kraft driva landsbygdsfrågorna. Om vi ska klara övergången till ett hållbart samhälle så kommer företagen inom det gröna näringslivet få en allt större betydelse, säger Palle Borgström.

Topp 5 nya företagarmedlemmar

Norrbotten +2,0 procent
Jämtland +1,0
Västerbotten +0,4
Örebro +0,3
Mälardalen +0,2