Samhällskraven på klimatnytta och hållbarhet kommer att fortsätta att öka. När LRF nu går fram med hållbarhetsmål är det dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen, men också för att verka för en mer sansad och faktabaserad diskussion.

Mål om klimatnytta och ökad lönsamhet

Målen är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål.

När det kommer till miljön handlar det om att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviteten.

Gällande ekonomi ligger fokus på att öka lönsamheten och konkurrenskraften och öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige.

Att öka landsbygdens attraktionskraft är målsättningen för det sociala målet.  

Samhället måste stötta

För att målen ska uppfyllas måste samhället underlätta för forskning, finansiering, affärsutveckling och öka förståelsen för den biobaserade cirkulära ekonomin.

Hållbarhetskampanj i hela landet

För att konkretisera och förankra målen kommer LRF nu inleda en samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet. Målet är att prata med medlemmar, beslutsfattare och konsumenter i hela landet.  

Hållbar tillväxt - Mål för de gröna näringarna (pdf)

 

LÄS MER: Frågor och svar

LÄS MER: Ekot - LRF vill fasa ut fossila bränslen till 2030