Skadorna från vildsvin ökar dramatiskt i stora delar av Sverige. Sönderbökad odlingsmark, trafikolyckor, förstörda villaträdgårdar, fotbollsplaner och golfbanor ställer till med allt större problem.

Förslaget från Livsmedelsverket bottnar i en gemensam hemställan – från LRF och Jägareförbundet – till Regeringen om att tillåta att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument. Förslaget är väldigt lika med vad förbunden ville ha.

– På många håll är vildsvinsskadorna oacceptabelt stora. Skadorna måste minska och för att det ska lyckas behövs större avskjutning av vildsvinsstammen. När vi jobbar tillsammans kan vi förändra till det bättre, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Samarbete ökar chanserna

Ordförandena är överens om att Livsmedelsverkets förslag är en av många åtgärder som behövs för att skapa bättre förutsättningar för både jägare och lantbrukare.

– När vi samarbetar blir vi starka. Då ökar våra chanser för att få igenom viktiga sakfrågor i brukandet. Genom att jobba tillsammans skapar vi goda förutsättningar för att lyckas i praktiken där båda intressena gynnas. Allt som skapar bra incitament för ökat jakttryck måste till, säger Torbjörn Larsson.

Bägge ordförandena hoppas att de kan samarbeta även i andra frågor framöver.

– Vi försöker hitta samsyn i andra frågor för att komma tillrätta med vildsvinsskadorna, som måste minska. När det finns möjligheter att samarbeta ska vi självklart göra det. Är vi överens om vägen framåt är mycket vunnit, säger Torbjörn Larsson och Palle Borgström.