5 bästa tipsen för dig som vill bli vinodlare

1. Skaffa dig utbildning!
Det finns många misstag som andra gjort som du inte behöver göra om.

2. Planera väl!
Undersök odlingsplatsen om den är lämplig innan du planterar och kom ihåg att du måste beställa dina plantor sju månader innan plantering.

Som vinodlare behöver du tillgång till mark med gynnsamma förhållanden för vinodling. Mest lämpligt är det att odla vindruvor på Öland och Gotland, i stora delar av Skåne och Blekinge samt kustnära lägen i Halland och Småland. Men det utvecklas även mousserande svartvinbärsvin i Norrbotten.

Eftersom vinstockarna blir bättre med ökad ålder är korta
arrenden en dålig lösning. Det är därför fördelaktigt
att äga marken.

3. Börja försiktigt!
Öka arealen successivt så att den växer i takt med din erfarenhet om vad som fungerar bäst.

4. Sök efter kollegor
Gå med i Föreningen Svenskt Vin, som ingår i LRF Lokal mat och dryck, för att få kontakt med andra odlare både nära dig och i andra delar av landet.

5. Tänk på mervärdena
Som mindre företagare är det en tillgång att vara kreativ
och skapa möjligheter för exempelvis utflyktsmål, turism och besöksnäring, samt sälja sina produkter i den egna restaurangen. Att kombinera vinodlingen med visningar, restauranger, boende eller konferenser förekommer hos flera vinodlare. 

En majoritet i riksdagen ville 2018 öppna för gårdsförsäljning. 

Swot-analys

Styrkor: Högkvalitativt vin kan produceras i Sverige. Flera druvsorter fungerar i Sverige. Svenskt Vin har stor kunskap.
Odlingen är ofta giftfri.

Svagheter: Nyetablering tar tid. Risk kopplat till väder. Krävs ofta stort eget startkapital. Brist på utbildningar och forskning. Systembolagets regler.

Möjligheter: Gårdsförsäljning kan bli tillåten. Lokalt är en stark trend. Kombinera vinodling med besöksnäring. Mousserande vin. En majoritet i riksdagen ville 2018 öppna för gårdsförsäljning

Hot: Systembolagets styrs av politiska beslut. Certifieringar missgynnar svenskt vin. Frost efter knoppning. Dåligt väder vid blomning.

LÄS MER: "Dryckesbranschen superhet för landsbygden"

10 fakta om vin i Sverige

1. Ung bransch i Sverige. 1999 blev Sverige, efter ansökan hos EU, ett godkänt vinland.

2. Framgångsrika odlare. De senaste fem åren har svenska vinodlare erhållit 30 internationella utmärkelser varav 5 guld.

3. Här finns gårdarna. De flesta vingårdarna finns i Skåne, Blekinge, Västra Sverige samt Öland och Gotland men även i Mellansverige. 

4. Så mycket arbete krävs: Minst en halv årsarbetskraft per hektar för att sköta en vingård. 

5. Lönsamheten: Endast var femte vinodlare bedömer att lönsamheten är god eller mycket god vilket är betydligt lägre än de flesta andra verksamhetsinriktningarna i de gröna
näringarna. Den genomsnittliga omsättningen 2016 var cirka 600 000 kronor.

6. Gårdsförsäljning: Ej tillåtet på grund av nuvarande lagstiftning. Odlarna vet baserat på europeiska erfarenheter att gårdsförsäljning skulle öka lönsamheten och sysselsättningen.
LRF är för gårdsförsäljning.

7. Investeringar: Stora investeringar i etableringsfasen påverkar lönsamheten negativt i kombination med att det beräknas ta minst 4-5 år för en nyetablering att ge goda skördar.

8. Certifieringar: 2017 var bara en av fem svenska vingårdar certifierade eftersom de etablerade certifieringarna anses ha en begränsad nytta för verksamheten och medför en omfattande administration. 

9. Bekämpningsmedel: Svenska vinodlingar är restriktiva med användningen av bekämpningsmedel, till skillnad från många europeiska länder, där även ekologiska odlingar får använda koppar.

10. Druvsorter: Det finns flera druvsorter som passar svenska förhållanden. Vanliga sorter är Solaris och Cabernet Cortis som är framtagna för att vara motståndskraftiga mot svampangrepp.

LÄS MER: I Grön Entreprenör finns hela analysen för vin och övriga branscher inom jord och skog