Greppa Näringen är en del av lantbrukets frivilliga miljöarbete och viktig för svenskt lantbruk.

– Vi lantbrukare tänker nog inte alltid på att genom att vi nyttjar Greppa Näringens rådgivning kan vi bidra till att minska regleringar. Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar, säger växtodlaren Oskar Lindström i Enhälja utanför Enköping.

"Spridartestet visar direkt resultat"

– Greppas rådgivningar är bra, speciellt vissa moduler som markpackning och dränering. De är ju alltid aktuella eftersom det spelar så stor roll för växtnäringsläckage och utsläpp, men mineralgödselspridartestet nog min favorit. Där får man ett kvitto direkt på om gödningen sprids jämt eller inte. Vi lägger stora pengar på gödningen och resultatet syns ju även i skörden. Och kör jag åt andra känns det extra viktigt, man vill ju vara nöjd med sitt arbete , säger Oskar.

LÄS MER: Oskar, 34, har expandarat från 100 till 380 hektar växtodling

För knappt fyra år sedan tog Anton Magdesjö över gården Mutebo utanför Linköping. Han har sedan dess gjort en startrådgivning och en foderrådgivning.

"Värdefulla tips och råd"

– Det är bra att ta sig tid och gå igenom med en rådgivare på plats. Det är också värdefullt att få hjälp med tips om hur man kan tänka och prioritera, säger Anton som också skulle vilja göra Klimatkollen.

LÄS MER: Anton tog över gården som 29-åring - gjort en nystart med Greppa Näringen.

Andreas Markusson driver en mjölkgård utanför Herrljunga och han har gjort Klimatkollen.

– Klimatfrågan är jätteviktig för lantbruket och för animalieproduktionen i synnerhet. Klimatkollen ger en bild av var man står, vilket är en förutsättning för att kunna gå framåt. Klimatkollen gav mig insikt om var den stora belastningen ligger och vilka åtgärder vi kan göra. Det är bra om vi lantbrukare kan ta ansvar och vara proaktiva , säger Andreas.

LÄS MER: Andreas bygger biogasanläggning – överskottet av elen räcker till 20 villor