Jordbruksverkets statistik om antalet nötkreatur och mjölkkor är en dyster läsning. Antalet nötkreatur har minskat med 2 procent och är den lägsta som har uppmätts. Framför allt är det färre mjölkkor och kalvar som ligger bakom nedgången, skriver Jordbruksverket i sin rapport.

Lisa Ehde, chef på LRF Mjölk, säger till Sveriges Radio att detta får konsekvenser för naturbetesmarker och arbetstillfällen på landsbygden.

- En mjölkbonde generar i snitt sju arbetstillfällen.

Antalet färre betande kor är det största hotet mot biologisk mångfald i Sverige. Läs mer om det här

Den 12 mars arrangeras Mjölkens Dag i Riksdagen. Anmäl dig här