Hur påverkar Brexit Sveriges jord- och skogsbrukare?
- Det beror på hur det går i de förhandlingar som snart inleds. De viktigaste just nu är att ge inspel i förhandlingarna.

Vilka typ av inspel är det?
- På det stora hela vill jord- och skogsbruket att allt ska vara som innan Brexit när övergångsperioden är slut, man vill kunna handla med varandra precis som de senaste närmare 40 åren, utan tullar och betungande krånglig administration vid gränsen.

Men en fortsatt fri handel bygger väl på gemensamma regelverk?
- Ja, och därför blir förhandlingarna komplicerade. Samtidigt som EU-länderna vill ha en fortsatt smidig handel med Storbritannien så vill man också värna om unionens gemensamma regler och den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor på den inre marknaden.

- Att slippa EUs regler och gå vidare med egna har varit en Boris Johnsons viktigaste frågor. Han och övriga i Brexitlägret har länge talat om de stora möjligheterna med att ingå egna handelsavtal med länder utanför EU.

Hur stora förändringar blir det?
- Det är svårt att säga, men att det blir förändringar råder det ingen tvekan om. Att handla enligt ett frihandelsavtal är något helt annat än att handla inom EU. Alldeles oavsett hur fri handeln blir när det gäller tullar kommer olika regelverk att innebära ökad administration och gränskontroller.

Med Storbritanniens utträde tappar EU var åttonde invånare. Hur kommer det att påverka matproduktionen i EU?
- Det beror på vad vi får för handelsöverenskommelse med Storbritannien. 

Storbritannien och Sverige har haft väldigt nära relationer i EU. Hur påverkas det samarbetet?
- Storbritannien är en av Sveriges absolut viktigaste marknader när det gäller export av skogsprodukter och svenska trävaror och Sverige vill ha en fortsatt god relation med dem. Skogsnäringen kommer fortsätta att ha en stor betydelse för vår ekonomi och välstånd i en växande cirkulär och biobaserad ekonomi. Det svenska näringsdepartementet är tydligt med att Sverige driver på för ett ambitiöst handelsavtal med så få handelshinder som möjligt. Men vi vet ju inte vad den brittiska regeringen vill.

EU är ett fredsprojekt. Nu blir EU mindre och tappar väl då i betydelse gentemot framför allt USA, Kina och Ryssland. Hur ser du på det?
- Frankrikes president Emmanuel Macron talar hellre om l’Europe än om l’UE (EU). Han har kanske redan tänkt in ett EU utan Storbritannien men där samarbetet fortsatt är sådant att EU och Storbritannien tillsammans står starkt på världsarenan. Det återstår att se vilken väg Boris Johnsons brittiska regering väljer.

LÄS MER:  Så mycket exporterar Sverige till Storbritannien - och var tredje brittisk måltid består av EU-mat

LÄS MER: I veckans nummer av Internationella Perspektiv skriver vi mer om Brexitfrågan