– Vi ska vara stolta över vårt svenska lantbruk och hur långt fram det ligger i flera miljö-och klimataspekter. Men vi kan inte lugnt luta oss tillbaka, istället ska vi gemensamt sträva framåt mot nya hållbara mål. Det är också extra glädjande att branschen nyligen själva har lanserat egna hållbarhetsmål, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

På regeringens hemsida är man tydlig med att Sverige redan ligger långt fram med att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan och att 75 procent av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker utomlands.

"Jordbruket har en nyckelroll"

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2021.

– Ett drömuppdrag, säger Helena Jonsson.

Palle gratulerar till viktigt uppdrag

LRFs förbundsordförande Palle Borgström gratulerar sin företrädare.

– Vi är stolta över det arbete som görs på gårdarna. Vi vill och kan göra mer men politiken måste stå bakom oss. Grattis Helena Jonsson till det viktiga uppdraget.

SE HELA PRESSKONFERENSEN: Ökad svensk livsmedelsproduktion kan minska den globala klimatpåverkan