– Digitaliseringen inom nötköttsproduktionen är i dag mycket begränsad, samtidigt som möjligheterna till och behovet av digitalisering i såväl själva produktionen som genom hela värdekedjan är mycket stort. Om näringen kan få tillgång till bra beslutsstöd, baserat på realtidsinformation, är det mycket värdefullt både för den enskilde lantbrukaren och för efterföljande förädlingsled, säger Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Hencol, från Grebbestad, har under ett decennium jobbat upp kompetens och know-how på området, och för närvarande märks ett kraftigt ökande intresse för digitaliseringsprocesser.

Bolagets lösning bygger på kontinuerlig övervakning av produktionsdata, genom exempelvis automatisk vägning, som tillsammans med Big Data och AI (artificiell intelligens) ger ett optimerat beslutsstödsystem för lantbrukaren, med information i realtid.

Investerar 5 miljoner

LRF går nu in som ny delägare och investerar 5 miljoner i bolaget. Investeringen ligger väl i linje med LRFs utvecklingsarbete för att öka digitaliseringen inom lantbruket.

Under 2019 ställde Hencol om från att främst ha varit ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag. Verksamheten har förädlats av grundarna och med förstärkt ledning och styrelse är bolaget nu redo att ta nästa steg.

Intresset för företagets tjänster hos såväl lantbrukare som från andra led i värdekedjan har varit stort. Flera intressanta projekt är igång, exempelvis inom förbättrad djurhälsa, och gensvaret från marknadsbearbetningen på gårdsnivå börjar ge resultat.

Bättre för miljön och lantbrukaren

– Nötköttsproduktionen är den av produktionsgrenarna inom de gröna näringarna som i dag ligger längst bak i digitaliseringen. Med realtids-information om djuren och en upparbetad databas bidrar Hencols lösning till effektiviseringar och besparingar både för lantbrukarna och miljön.

– Att kunna mäta är grunden till all förbättring. En förutsättning för att kunna göra det är att tillförlitliga data hämtas in, processas och analyseras. Vi har genom åren sett fantastiska resultat i andra delar av lantbruket, som när mjölkroboten revolutionerade datainsamlingen för mjölkproducenter. Nu vill vi från LRFs sida vara med och bidra till att möjliggöra samma utveckling för våra nötköttsproducenter, säger Anna-Karin Hatt.

LRF tar en styrelseplats

Investeringen innebär att LRF tar en styrelseplats i Hencol. LRF tror starkt på konceptet och teamet, och genom ett aktivt engagemang hoppas LRF bidra med både kompetens och nätverk.

– Med LRFs stora branschkunskap och breda kontaktnät i näringen ser vi att vi tillsammans kan bidra till att stärka den inhemska produktionen, ge uppfödare nya insikter om deras pågående produktion i realtid, möjliggöra större besparingar och bidra till en ökad lönsamhet samt en bättre djurhälsa, säger Johan Karlberg, VD på Hencol.