Att antalet pollinerare har minskat är ett problem i både Sverige och övriga Europa. Pollinering är bra för både bi- och växtodlare. Det blir mer honung och större skörd av fröer, raps, äpple, jordgubbar och andra grödor.

Många tar nu kraftfulla tag för att förbättra detta. Naturvårdsverket har fått 70 miljoner för att arbeta med pollineringsfrågan och Jordbruksverket stärker sitt Nationella Program för Biodlingssektorn i Landsbygdsprogrammet.

Dessutom tas frivilliga initiativ i branschen med bland annat Pollinera Mera-kampanjer. Odling i Balans har fått medel från Europeiska Innovationsprogrammet för att arbeta med SamZoner.

PoshBee är ett forskningsprogram i EU som studerar bihälsan på olika sätt. Resultatet kan bli att vi får en bättre bild av hur bihälsan påverkas av sjukdomar, näringstillgång och växtskyddsmedel.

Den 21-23 februari är det dags för tre fullspäckade dagar om Jordbruksverkets Nationella Program och sedan årsmöte med föredrag i Biodlingsföretagarnas regi.

Nytt för i år är att medföljande erbjuds utflykt till Mårbacka och spabehandling på Sveriges första riktiga spahotell.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Kjell Ivarsson