Palle Borgström lyfte flera aktuella frågor på mötet med ministern, bland annat beredskap, högre självförsörjningsgrad av livsmedel, konkurrenskraft och trähusbyggande.

Ett syfte med mötet var att diskutera de stora investeringar som kommer behövas för att förverkliga hållbarhetsmålen. Med de små marginaler som finns i lantbruket idag är det inte rimligt att bonden ska kunna bära det själv. Inte minst omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att kräva investeringar på en helt annan nivå än idag.

Bolund kände till att LRF lanserat hållbarhetsmål och berömde initiativet. Han kommenterade också LRFs fossilfria färdplan som en välkommen nyhet med ett ambitiöst mål. 

- De gröna näringarna kommer att ha en nyckelroll för att vi ska nå hela vägen till ett fossilfritt välfärdssamhälle, sa finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Han betonade också vikten av att producera mer biomassa för att klara omställningen.