Här är 9 områden som ger investeringsstöd

1. Energieffektivisering och uppvärmning av lokaler.
2. Avfallshantering.
3. Fossilfria transporter.
4. Gödsel till fordonsbränsle
5. Spannmålstorkar
6. Energieffektiva bevattningssystem.
7. Byte till fossilfritt bränsle i pannor för torkning av spannmål, uppvärmning av växthus och stallar.
8. Byte från bevattningspumpar som drivs av fossila bränslen till eldrivna
9. Gödsel tas till vara för att producera biogas och i några åtgärder uppgraderas biogasen till fordonsgas. I processen produceras även gödsel som kan återföras till åkrarna och bidra till att minska behovet av inköpt mineralgödsel.

Naturvårdsverket uppmuntrar även nya typer av ansökningar, och ser positivt på ansökningar även för andra typer av åtgärder med stor klimatnytta som behöver stöd för att bli av. Vid genomgång och beslut av de ansökningar som kommer in så ges stöd till de ansökningar som har bäst klimatnytta i varje ansökningsomgång.

Åtgärderna kan hjälpa till att stärka möjligheterna för dig som företag att bidra till såväl en omställning av egen energianvändning, som produktion av biobränslen i Sverige.

ANSÖK HÄR