Här är 6 områden som ger investeringsstöd

1. Energieffektivisering och uppvärmning av lokaler.
2. Avfallshantering.
3. Fossilfria transporter.
4. Gödsel till fordonsbränsle
5. Spannmålstorkar
6. Energieffektiva bevattningssystem.

Åtgärderna kan hjälpa till att stärka möjligheterna för dig som företag att bidra till såväl en omställning av egen energianvändning, som produktion av biobränslen i Sverige.

ANSÖK HÄR

LÄS MER: Klimatklivet har delat ut 4,7 miljarder till 3 200 lokala klimatåtgärder - här är några exempel