En som redan har nyttjat den är Anders Larsson som bor på en gård utanför Linköping.
– Jag är väldigt nöjd med den snabba och professionella hjälp som jag fick, säger Anders.

Anders Larsson har varit LRF-medlem sedan 1996 och har utnyttjat flera av LRFs medlemsförmåner. Nyligen köpte han en fastighet, men mellan köpet och tillträdet upptäcktes ett fel i fastigheten. Han fick se att LRF precis hade börjat med tjänsten Juridisk vägledning så han skickade in en fråga via LRFs hemsida. Inom kort fick han svar från en jurist som gav honom bra vägledning och underlag i hans argumentation.

– Behovet verkar vara stort hos medlemmarna så vi tror att det här kan bli en av LRFs mest använda medlemsförmåner. Tillsammans med övriga jurister och ägandeexperter på LRF bildar det en bra helhet, säger Christin Rappe, medlemsstrateg på enheten Medlemsutveckling och försäljning.

Vilken typ av frågor kan man ställa?
– Juridiska frågor som rör företagandet. Exempelvis kan du ställa frågor om äganderättsintrång, arrende, fastighetsrätt och miljötillstånd. Eftersom LRF-medlemmars företagande ofta är tätt sammanflätat med privatpersonen så har man möjlighet att ställa frågor även om till exempel arvskifte, eller någon annan familjerättslig fråga med koppling till ett företag inom det gröna näringarna.

Hur gör jag om jag vill nyttja tjänsten?
– Du loggar in på lrf.se och fyller i ett webbformulär. LRFs svar är vägledande och inte alltid uttömmande. Vi granskar eller upprättar inga dokument och vi företräder inga medlemmar i tingsrätt eller dylikt.

Är tjänsten enbart digital?
– Nej. Du kan alltid kontakta Medlemsservice så får du hjälp med ditt ärende.

Läs mer om den nya medlemsförmånen via länken uppe till höger.