− Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Med det här priset vill vi i Svensk Kooperation uppmärksamma framstående initiativ som görs runt om i landet, som utvecklar det kooperativa företagandet och som kan tjäna som goda exempel och inspiration för andra, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

100 största omsätter 466 miljarder

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning om 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. Det finns också många mindre kooperativa företag som är viktiga för det lokala och regionala näringslivet över hela Sverige.

− De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av samhällsekonomin i Sverige, och utgör det demokratiska näringslivet, med hållbarhet och ansvarstagande som grund. Men det finns stor potential att ytterligare öka och utveckla det kooperativa företagandet. Med det nya priset vill vi lyfta fram goda exempel som kan bidra till det, säger Anna Karin Hatt.

Kriterierna

Det nya priset, ”Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling”, delas ut till ett företag, en organisation, ett projekt eller en enskild person som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Det kan vara något/någon som:

• Lyfter den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
• Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
• Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset. Nomineringen är öppen fram till den 9 mars. All information om kriterier för priset och hur nomineringen görs finns här.