När LRF frågar sina medlemmar om de har vildsvinsskador på sin mark, svarar 70 procent ja. Och drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador, svarar att vildsvinsskadorna påverkar deras mående och framtidstro negativt.

- När man har vildsvin i området, vet man aldrig vad de kommer att förstöra härnäst. Det är psykiskt påfrestande. Det är väldigt allvarligt att så många mår dåligt och får minskad framtidstro på grund av vildsvinen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Drabbas även ekonomiskt

Vildsvinens utbredning skiljer sig åt i landet. I sju av 18 län har minst 8 av 10 vildsvinsskador på sina marker (Södermanland, Stockholm, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Östergötland). Det är bara i Jämtland och Västernorrland man uppger att vildsvinsskador inte förekommer.

De ekonomiska konsekvenserna av vildsvin i jordbruk består dels av direkt skada i form av uppbökad mark dels av indirekta skador då lantbrukaren tvingas anpassa odlingen efter viltet. Av de som har vildsvinsskador uppger 4 av 10 att de anpassar odlingen efter viltet.

"Vildsvinen får inte styra växtföljden"

- Att inte kunna välja vad man ska odla på sina marker på grund av vildsvinen blir en stor kostnad. Olika grödor ger olika betalt och avkastar olika mycket. Som bonde och företagare måste man kunna välja för att optimera företaget. Vildsvinen får inte tillåtas styra växtföljden på gården då har vi ingen chans att nå målen i livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström.

PALLE PÅ AFTONBLADET DEBATT: Sluta mata vildsvinen

LÄS MER: Sex vildsvin skjutna på regionordförandes gårdsplan