Genom olika kommunikationssatsningar, inte minst Youtuberutmaningen ”The Green Challenge”, fick kampanjerna över 7,7 miljoner visningar på Snapchat och Instagram.

På Youtube landade siffran på 2,5 miljoner visningar. Allt fler hittar även till hemsidan www.jobbagront.se som under 2019 hade 42 000 unika besök, vilket är en ökning med drygt 18 procent jämfört med 2018.

- Vi träffar rätt målgrupp genom den här typen av kommunikation och de är intresserade av det vi berättar. Vi får mycket för våra satsade pengar, säger Pernilla Åkerström Frid, projektledare för Jobba grönt.

Projektet syftar till att locka allt fler, både unga och yrkesbytare, att välja en framtid i de gröna näringarna. Bakom Jobba grönt står LRF och Gröna arbetsgivare