Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat 64 miljoner kronor fördelat på fyra år på det nya forskningsprogrammet som leds av SLU tillsammans med statliga forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Utöver det går ytterligare ett antal aktörer in med ytterligare 16 miljoner kronor. LRF kommer vara en av flera aktörer från det gröna näringslivet som deltar i projektet.

- En viktig del för LRFs medverkan är lyfta fram vikten av konkurrenskraft och ekonomisk hållbarhet, och påminna om att det är en lika fundamental del som ekologisk och social hållbarhet, säger Wictoria Bondesson som är LRFs representant och även invald i RISEs forskningsråd.

Vad blir projektets huvudfokus?
- Det svenska livsmedelssystemet och nationella lösningar, men det kommer också att belysas i ett globalt sammanhang.

Vilken typ av områden omfattar programmet?
- Det är bland annat växtodlingslära, ekonomi, entreprenörsskap, teknologi och ekologi. Och vetenskap inom miljö, folkhälsa och miljö. Även Livsmedelsföretagen, Göteborgs universitet och Chalmers är inblandade liksom en rad andra myndigheter och nyckelaktörer inom det svenska livsmedelssystemet.

Mycket pengar och många inblandade. Hur ser du på det?
- Jag ser en stor potential med att arbetet genomförs i ett stort, tvärvetenskapligt konsortium med aktörer från olika delar av forskningsvärlden, myndigheter och näringslivet. På så sätt kan projektet verkligen bli relevant och komma fram till lösningar som går att förverkliga.

Vad blir LRFs roll i detta?
- En viktig del för LRFs medverkan är lyfta fram vikten av konkurrenskraft och ekonomisk hållbarhet, och påminna om att det är en lika fundamental del som ekologisk och social hållbarhet. Utan ekonomisk hållbara företag kommer vi aldrig få ett hållbart livsmedelssystem. Forskningsprojektet kan även bidra till att LRFs hållbarhetsmål kan uppfyllas.

Vad är slutmålet med projektet?
- Det är att utveckla strategier som leder till ett hållbart svenskt livsmedelssystem. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring till år 2030 och långsiktig till år 2045. Svenskt jordbruk är bland de mest hållbara i världen, men den ekonomiska biten glöms ofta bort. Ekonomin är ju väldigt viktig, det märker vi alla i dessa coronatider.