Klimatfrågan är viktig för lantbruket. Vi lever på att så effektivt som möjligt använda solljus till att fånga kol ut atmosfären och omvandla det till livsnödvändiga, praktiska och värdefulla produkter och tjänster. Men vi hör också till dem som drabbas först och hårdast av ett förändrat klimat.

Det är paradoxalt eftersom det är jord- och skogsbruk som den kunskap, erfarenhet och mark som behövs för att bryta fossilmissbruket och möjliggöra hållbar välfärd i en trygg värld. Lantbruket, eller det gröna näringslivet, som vi föredrar att kalla oss, har en särställning i klimat- och miljöomställningen. Ingen annan bransch har samma förmåga att binda kol, och samtidigt producera konkret samhällsnytta i form av förstklassiga livsmedel och biobränslen som kan ersätta fossila produkter.

I dag är cirka 80 procent av världens energianvändning av fossilt ursprung och runt 60 procent av textilerna tillverkade av olja.

EUs förslag till klimatlag borde understryka mer än sin roll för bioekonomin. Det är ju lösningar från den gröna sektorn som starkt kan bidra till bioenergi, bioplaster, biomaterial och en cirkulär bioekonomi.

Får inte hota livsmedelsproduktionen

Det är dessutom avgörande, med hänvisningen till artikel 21b i Parisavtalet, att EUs klimatregler inte får innebära att den livsviktiga livsmedelsproduktionen hotas.

Global livsmedelssäkerhet och målet ”Noll hunger” får inte riskeras i en värld som kommer att behöva föda 10 miljarder människor år 2050. Om detta råder stor enighet inom de europeiska bondesamarbetet, Copa Cogeca.

Det är ju våra medlemmar som förvaltar de gröna resurserna och kan skapa hållbara alternativ till utvinningsindustriernas ändliga råvaror. Jord- och skogsbruk är en stor del av mänsklighetens historia, men det är en ännu större del av en hållbar framtid och avgörande för att nå en cirkulär bioekonomi och klimatneutralitet.

För att vi ska nå målen i EU:s förslag till klimatlag måste den förenas med en näringspolitik som ökar konkurrenskraften hos våra hållbara företag.

LRF har nyligen presenterat våra egna hållbarhetsmål fram till 2030. Våra medlemmar är fullt redo att bidra till att få EU klimatneutralt 2050. Problemet med Eus klimatmål är att de fokuserar på att begränsa användningen av de ämnen och material som egentligen borde tas bort. LRFs råd är att EU istället inser att det endast är genom en cirkulär bioekonomi som vi kan bli hållbara på riktigt.