Se över dina rutiner

Se till att du har skriftliga rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk. Det gäller framförallt de dagliga rutinerna, men även det som är ”special” och som bara du vet men som är viktigt för att produktionen ska fungera. Se också till att det finns dokumenterade kontaktvägar till de som är viktiga för just ditt företag, veterinär, slakt, foder med flera.

Läs mer i LRFs material Riskhantering på gården

Se över ditt nätverk

Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan sköta om dina djur? Tidigare anställda, grannar, släkt eller andra? Kontakta gärna personerna du tänker på redan nu och ställ frågan. Dessutom är det ett tillfälle att berätta om dina rutiner på gården innan det är skarpt läge.

LRFs omsorgsgrupper kan rekognoscera hjälpinsatser via det egna nätverket eller via Maskinringar, Farmartjänst och liknande. Det kan även finnas möjlighet att under en tid får hjälp via Svenska Blå Stjärnan, som har utbildade personer för att sköta produktionsdjur.

Genom LRFs projekt Mer mat, fler jobb kan du få kontakt med din regionala Arbetsförmedling

Håll kontakten

Hjälp till att hålla koll. Kontakta gärna kollegor och grannar och kolla av så att de har det bra, samtidigt som du då visar att du har det bra. När vi inte får tag på varandra – då får vi fortsätta leta kontaktvägar tills vi vet att personen/företagaren är ok.

Se över dina försäkringar

Kolla med ditt försäkringsbolag vilket försäkringsskydd du har för att ta in utomstående arbetskraft om du blir oförmögen att jobba på grund av Corna-viruset. Till exempel den Ersättarförsäkring som tecknas genom medlemserbjudandet i Länsförsäkringars Säker Person-försäkring.

Om Corona

I nuläget vet man att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Det finns i dagsläget inget vaccin. Man har inte sett någon smitta mellan djur och människa för det aktuella Coronaviruset. Läs mer på SVAs hemsida

Vad kan jag göra för att skydda mig från Corona?

- Bedöm behovet av besök på gården. Minimera där det är möjligt, och undvik själv större folksamlingar.
- Håll avstånd till andra personer.
- Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, torka med papper (inte flergångs textilhanddukar).
- Undvik att röra vid ansikte eller ögon.

Alla inom vår näring har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Var hittar jag mer information?

Myndigheterna lägger löpande ut information på respektive myndighets webbplats. Hos Folkhälsomyndigheten.se hittar du deras frågor och svar och en pdf som visar tips på god handhygien. På Krisinformation.se finns material samlat om det senaste i frågan och vart du ska vända dig om du drabbas.
lrf.se/corona samlar vi det som LRF gör och rekommenderar.