- Regionerna har självbestämmanderätt kring hur de vill göra med sina stämmor. I dialog med de tolv regioner som ännu inte har genomfört sina stämmor har alla valt att till största del genomföra dem digitalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Trots att LRFs mötesplatser, inklusive stämmor, inte omfattas av förbudet mot allmänna sammankomster som regeringen beslutade om den 11 mars vidtar LRF åtgärder och tar fram rekommendationer kring sina möten.

Handlar om den demokratiska processen

- Beslutsläget är inte optimalt när vi är mitt i vår stämmoperiod, men läget förändras dag för dag och vi måste ta ett långsiktigt beslut. Det handlar också om att stärka den demokratiska processen. Vi ser hur alltfler avbokar resor och möten och därför inriktningen att hänskjuta motionsberedning till hösten, säger Palle Borgström.

Upplägget för årets riksförbundsstämma blir så här: Första delen, i maj, sker digitalt. Där fattas nödvändiga beslut, framför allt om de ekonomiska räkenskaperna.
Den andra delen, där bland annat motionshanteringen ingår, skjuts upp till hösten.

Går inte att skjuta upp hela stämman

Att skjuta upp hela riksförbundsstämman till hösten skulle medföra problem med lagkraven. LRF är både en ideell förening och en ekonomisk förening och det finns lagkrav om att riksförbundsstämman ska hållas senast den 30 juni och att årsredovisningen ska vara inlämnad till Bolagsverket en månad senare.

Regionerna kommer att få det stöd som behövs för att kunna genomföra sina stämmor.

Riksförbundsstyrelsens beslut medför också att riksförbundsrådet den 1-2 april ställs in och styrelsens affärsdagar den 24-25 mars skjuts upp till senare tillfälle.

LÄS MER: På lrf.se/corona samlar vi all information om hur LRF jobbar i frågan och vad du som LRF-medlem bör tänka på