På bara fyra dagar efter beslutet att inte hålla stora fysiska stämmor hade LRF Halland riggat sin anpassade variant. Man körde digitalt men kommungruppsvis i sina sex kommuner, med en lokal i varje kommun där fullmäktige samlades tillsammans med två tjänstemän, en regionstyrelseledamot, en valberedare och en rösträknare. LRF Ungdomen fanns också representerade. Presidiet satt för sig i en sjunde lokal.

– Vi lyckades leva upp till de demokratiska premisserna och genomförde en hel stämma på dryga tre timmar, säger Anders Richardsson. Med motionshantering och allt.

De sammanlagt 15 motionerna behandlades i varje lokal och sedan skickade man in sina yrkanden till presidiet.

– Vi gick igenom dem och tog ställning till förslag medan riksförbundsstyrelsens Lennart Nilsson var mycket uppskattad ”pausunderhållning” och pratade om aktuella EU-frågor via Teams, säger Anders Richardsson.

– Beslutsrundan genomförde vi med votering på varje motion. Styrelsen blev överkörd i en motion, så det går också bra att göra digitalt.

Anders Richardsson är nöjd med närvaron och tekniken fungerade över förväntan. Nu utvärderar man och ser om något kan göras bättre, för samma upplägg kommer inom kort att köras i Västra Götaland och Värmland.

Riksförbundsstämman blir delvis digital

Riksförbundsstyrelsen har som tidigare meddelats beslutat att hålla två stämmor, en digital i maj där det allra nödvändigaste på dagordningen hanteras, som den ekonomiska delen och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Resterande ärenden och motionshanteringen tas i höst. Man vill ge regionerna handlingsutrymme och ge deras motioner det utrymme de förtjänar på en, förhoppningsvis, fysisk stämma.

LRF har gått igenom förutsättningarna med bolaget som levererar tekniken för livesändningen av riksförbundsstämman. I princip är stämman redan digital, även om alla fullmäktige har suttit samlade i samma rum. Nu ska tekniken anpassas efter rådande förhållanden. Mer information kommer senare.