För att få en uppdaterad bild av skadeläget skickade LRF nyligen ut en enkät som besvarades av 6 800 medlemmar. Av dessa uppgav 70 procent att de drabbats av vildsvinsskador och att det försämrar både framtidstro och mående.

Kunskapen från enkäten är viktig när LRF fortsätter förklara för politiker och beslutsfattare hur allvarlig situationen är.

Regeringen tar vildsvin på allvar

LRFs arbete kring jakt och vildsvin har pågått länge men skruvats upp de senaste åren. Under 2019 gav det utdelning på flera punkter.

Bild: LRFs arbete och framgångar 2019-2020. Finns nedladdningsbar till höger på sidan.

En framgång är att jaktförordningen ändrades i maj och det blev tillåtet att jaga med mörkersikte och lampa på vapen. Det är en stor och viktig förbättring. Vildsvin är nattlevande djur och mörkersikte eller lampa gör det lättare att upptäcka och fälla dem.

Livsmedelsverkets förslag om att det ska bli enklare att hantera och sälja vildsvinskött är ett annat viktigt steg framåt. För att på allvar lyckas bromsa ökningen av vildsvinsstammen, och därtill minska den, behöver många djur skjutas. Det blir mycket kött att ta hand om. Idag är det varken tillåtet att ge bort eller sälja kött privat men med det nya förslaget skulle det kunna bli möjligt.

Ytterligare steg i rätt riktning är Naturvårdsverkets förslag till ny förvaltningsplan för vildsvin, med målet att halvera vildsvinsskadorna till 2025. Naturvårdsverket föreslår också att skrivningen om formell fredning av sugga med smågrisar tas bort i jakttidsbestämmelserna. Det betyder inte att det blir tillåtet att fälla sugga som kommer med smågrisar. Istället betyder det att jaktlagens och vedertagna jägarregler ska gälla, på samma sätt som för andra viltslag.

Drönare vid jakt och reglerad utfodring

Under 2019 hade LRF tät kontakt med landsbygdsministern och andra inom politiken som kan påverka i vildsvinsfrågan. Självklart finns det ändå mer att göra. LRF fortsätter bland annat att driva på för att det ska bli tillåtet att använda drönare med kamera för att lättare hitta vildsvin i samband med jakt i höga grödor eller tät vass, och för att regeringen ska reglera möjligheten att utfodra vildsvin. LRF är helt emot den överdrivna utfodring som görs på många håll. Däremot är åtel, det vill säga en mindre mängd mat för att locka till sig djuren, ett utmärkt sätt att underlätta jakten.

LRF har också tillsammans med bland annat SLU startat ett arbete för att ta fram fungerande metoder för att mäta viltskador.

LÄS MER: Så har LRF jobbat med vildsvinsfrågan under det senaste året