– Lantbrukare är väldigt bra på att ställa upp för varandra. Det såg vi inte minst under skogsbränderna och torkan 2018. Inom LRF har vi även ett utbyggt nätverk för att djur inte ska drabbas om uppfödaren råkar ut för något, exempelvis coronasmitta, som förhindrar att sköta om sina djur under en period, säger Anders Drottja, som arbetar med krisfrågor inom LRF.

LRF har rutiner för hur arbetet med krishändelser ska genomföras. Delar av krisorganisationen är nu igång med att ta fram underlag för att kunna stötta medlemmar som drabbas. Det regionala omsorgsarbetet är en naturlig del i detta.

– Om smittan skulle drabba en gård, så att ingen av de personer som normalt sköter djuren kan göra det, och gården saknar en ”plan B”, rekommenderar vi de drabbade att kontakta LRF regionalt och rådgöra kring situationen, säger Anders Drottja.

Olika hjälpinsatser

LRFs omsorgsgrupper kan rekognoscera hjälpinsatser via det egna nätverket eller via Maskinringar, Farmartjänst , Växa Sverige och liknande. Det kan även finnas möjlighet att under en tid får hjälp via Svenska Blå Stjärnan, som har utbildade personer för att sköta produktionsdjur.

– De allra flesta lantbrukare har ett upparbetat skyddsnät i form av andra bönder där man kan hjälpa varandra i nödsituationer. Ta gärna ett snack med grannar och kollegor om hur man bäst kan hjälpa varandra om det skulle behövas. Backup med djurskötseln behövs naturligtvis oavsett om man skulle drabbas av coronavirus eller något annat som gör att man ej kan ta hand om sina djur, säger Anders Drottja.

Ingen smittorisk i stallet

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att inte vara närmare än en meter från en misstänkt smittad person. Att hjälpa till inne i stallet på en gård där ägarna eventuellt är isolerade i hemmet, innebär inte någon smittorisk.