Finns det olika sorters coronavirus?
Ja, det finns coronavirus på våra djur som inte får förväxlas med det nya coronaviruset som smittar människor. Även om det nya viruset kan ha sitt ursprung i ett djurvirus har man inte sett någon överföring av smitta mellan djur och människor. Man har hittat viruset på sammanlagt tre friska hundar runt om i världen men de har inte spridit någon sjukdom. Djur blir inte sjuka av detta coronavirus och de utgör heller ingen fara för andra djur eller människor. Läs mer på SVA.

Vad kan jag göra för att skydda mig?
Det finns i dagsläget inget vaccin. Tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansikte eller ögon. Det krävs nära kontakt med någon som är sjuk för att bli smittad. Undvik att resa till områden med okontrollerad smittspridning. Se uppdaterad lista här.

Vad kan jag göra för att skydda andra?
Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket. Undvik att komma nära andra om du känner dig sjuk.

Hur kan min produktion påverkas?
LRF följer utvecklingen av eventuella problem med leveranser av läkemedel eller insatsvaror. På det möte som Jordbruksverket anordnade onsdag den 11 mars framkom det att man för närvarande inte ser några större problem med läkemedel, växtskyddsmedel eller mineraler. Däremot riskerar det att bli mer bekymmersamt med vitaminer, syntetiska aminosyror och ekologiska proteinråvaror. Om det fortsätter att vara leveransproblem så kan det bli problem för den ekologiska produktionen, det finns i dagsläget en osäkerhet om vilka dispenser som är möjliga att ge enligt EU:s regelverk. Är du ekologisk odlare och har frågor,  mejla ekoregler@jordbruksverket.se

Om jag smittas, hur sjuk blir jag?
De flesta som smittas blir lindrigt sjuka. På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med spridd smitta i landet. Under den gemensamma presskonferensen som hölls av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) under onsdagen framhöll MSB vikten av att planera för personalbrist. Beslut om att slopa karensdagen har tagits, allt för att uppmana folk att stanna hemma om man känner sig krasslig.
Ett problem för de gröna näringarna, speciellt inom trädgård, är om tillgången på utländsk arbetskraft begränsas. Erfarenheterna pekar på att det är äldre och nedsatta personer som blir riktigt sjuka och det är förmodligen inte denna grupp som kommer hit och arbetar. Däremot kan arbetsföra människors rädsla för att resa till Sverige och jobba bli ett problem.

Var hittar jag mer information?
Hos Folkhälsomyndigheten, Här hittar du deras frågor och svar och en pdf som visar tips på god handhygien

krisinformation.se finns material samlat om det senaste i frågan och vart du ska vända dig om du drabbas.

Även Jordbruksverket har information, bland annat om att resa med djur.