– Den första delen genomförs digitalt den 26 maj. Vi har tidigare sagt att den enbart kommer att behandla formalia som ekonomi och ansvarsfrihet, men riksförbundsstyrelsen har nu bestämt att den utvidgas till alla ärenden utom motionerna, säger styrelsens sekreterare Peter Lundberg.
Det innebär exempelvis att alla valärenden samt beslut om arvoden tas digitalt.

– Det är goda erfarenheter från de regionala stämmor som redan genomförts digitalt som gör att vi känner att vi kan utvidga den digitala delen av riksförbundsstämman, säger Peter Lundberg.

Styrelsen beslutade att den andra delen av stämman, med alla motioner och behandlingen av dessa, kommer att genomföras fysiskt på Sånga-Säby den 30 september-1 oktober.
– Det är vad vi siktar på i dagsläget. Sedan kan utvecklingen av covid-19-epidemin förstås göra att vi måste planera om, men det får vi i så fall återkomma till, säger Peter Lundberg.