Nyheten om att det finns 8 000 säsongsjobb inom det gröna näringslivet har väckt stor uppmärksamhet. Många företagare både inom och utanför det gröna näringslivet har hört av sig för att hjälpa till. Även utländsk media, som al-Jazeera uppmärksammar LRFs erbjudande till alla som permitteras i coronakrisens spår.

- Vi märker att många permitterade och företag i dessa tider ser det samhällsviktiga i att bidra till livsmedelsförsörjningen. Då kan gronajobb.se bli den naturliga mötesplatsen, säger Palle Borgström.

Därför tar LRF nästa steg och uppmanar alla LRFs medlemmar som söker personal att kontakta projektet Mer mat fler jobb som drivs av bland andra LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen. I projektet jobbar jobbcoacher regionalt i hela landet som kan hjälpa dig att rekrytera arbetskraft.
Ditt arbetskraftsbehov publiceras också på Gröna Jobbs populära sajt gronajobb.se.

- Det är gratis och det når rätt målgrupp så det är den effektivaste formen att snabbt få fram bra personal, säger Palle Borgström.

Ett företag som redan har nyttjat tjänsten är Hoffrekullens handelsträdgård i Romelanda som på kort tid kunde anställa sex personer.

- Vi hade aldrig lyckats med det utan hjälp från dessa proffsiga handläggare i projektet, säger Glenn Eriksson på Hoffrekullens handelsträdgård.

Hjälper även till med skogsjobb

I dessa tider, där även skogsbranschen är i stort behov av arbetskraft, har Mer mat fler jobb utvidgats till att även hjälpa till med arbetskraft till skogsföretagen.

Du som företagare kan förstås lägga in din egen annons på gronajobb.se, men var noga med att beskriva arbetsuppgiften. Ju tydligare du är, desto lättare är det att få rätt person på rätt plats.

Inom kort kommer vi att lansera gronajobb.se till företag och organisationer som har permitterat folk för att upplysa om den populära sajten.

Även svag kronkurs kan leda till arbetsbrist

- Det är en mycket bra samlingssida dit även Arbetsförmedlingen lägger upp gröna jobb som de får via Platsbanken. För oss företagare inom det gröna näringslivet är det inte bara coronakrisen som riskerar färre utländska arbetare till Sverige. Även den svaga svenska kronan kan leda till att personer som vill jobba utomlands väljer andra EU-länder, säger Palle Borgström.

 Söker du arbetskraft? Här är din regionala kontaktperson inom projektet Mer mat fler jobb