Kan jag ta emot gårdsbesök?
Det är upp till varje gård att ta eget beslut beroende på vilken region man bor i och hur smittan har spridit sig. Beslutet att ta emot till exempel skolklasser i första hand grundas på om man som företagare själv är villig att ta risken att smittas och eventuella svårigheter att ta hand om djuren som följd.
Rekommendationen från regeringen är att inte ha aktiviteter som samlar över 50 personer. Anledningen är att man inte vill att människor från olika delar av landet samlas på ett ställe, för att sedan ta med sig smittan till sin hembygd. På den här länken från Folkhälsomyndigheten ser du hur drabbad din region är. 

Försäkring?
Kolla med ditt försäkringsbolag vilket försäkringsskydd du har för att ta in utomstående arbetskraft om du blir oförmögen att jobba på grund av Corna-viruset. Till exempel den Ersättarförsäkring som tecknas genom medlemserbjudandet i Länsförsäkringars Säker Person-försäkring.

Var kan jag få hjälp?
Ta kontakt med grannar och kollegor för att stärka ditt nätverk ifall du skulle behöva hjälp.
LRFs regionala omsorgsgrupper finns alltid till hands. Blå Stjärnan, Farmartjänst och Maskinringar kan också bistå. Läs mer här.
Även i LRFs projekt Mer mat fler jobb kan du hitta arbetskraft genom Arbetsförmedlingen. Här är kontaktpersonerna till just Arbetsförmedlingen i din region

Får jag som egenföretagare karensdagar?
Ja, de första 14 dagarna får du en schablonersättning. Hur stor den blir är oklart i dagsläget. Läs mer här

Hur löser vi barnomsorg om exempelvis skolorna stängs?
I mötena med departementen driver LRF frågan att livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen, ska klassas som prioriterad och samhällsviktig och därmed ska få prioritet när det gäller alternativ barnomsorg vid skolstängningar.

Under onsdagsförmiddagen meddelade även landsbygdsminister Jennie Nilsson att livsmedelsproducenter tillhör en grupp som är samhällsviktig.

- Livsmedelsproduktionen, precis som sjukvården, är något som alltid måste fungera. Vid en händelse som gör att det blir problem med personal, eller skolor stängs, så kommer de som ser till så att vi har livsmedel få samma stöd för att lösa det som personal i exempelvis sjukvården, sa Jennie Nilsson i TV4.

Vad gör LRF?
Vi har aktiverat våra krisgrupper och har sedan en tid tät dialog med branscher, myndigheter och regeringen. Följ vårt arbete på lrf.se/corona

Har du frågor som rör corona, kopplade till LRFs frågor?
Mejla medlemsservice@lrf.se . Skriv corona i ämnesraden.