– Vi får tips från LRF Skåne om arbetsgivare som behöver folk, men mest är det arbetssökande som hör av sig, säger Katarina Nelander som är en av de som jobbar med de gröna näringarna. Hon är också projektmedarbetare i samarbetsprojektet Mer mat – fler jobb.

Körkort ofta ett måste

De arbetssökande får fylla i en mall, det handlar om vilken typ av jobb man är intresserad av, djur, växtodling, erfarenhet och om man har körkort.

– Möjliga matchar är på gång. Men det är mycket som ska stämma, man ska bo på rätt plats och uppfylla arbetsgivarens krav. Det handlar inte nödvändigtvis om erfarenhet, arbetsgivarna är mest intresserade av att man verkligen vill jobba hos dem. Körkort är ofta ett måste.

Körkortsfrågan är lika aktuell i hela landet. Förutsättningen för att ta vara på alla de arbetstillfällen som erbjuds är att det finns en fungerande infrastruktur. Många busslinjer har lagts ner och det är svårt att ta sig till odlingar och stall utan bil.

Samarbetar med många

Den skepsis som finns hos en del arbetsgivare inför Arbetsförmedlingens förmåga kommenterar Katarina Nelander så här:

– Jag känner att det finns ett förtroende. Vi kanske inte alltid lyckas lösa arbetsgivarens uppdrag, samtidigt är vi de som är mest lämpade att göra det. Vi samarbetar med kommuner, privata aktörer och utbildningsföretag. Nu har vi till exempel en kort arbetsmarknadsutbildning inom trädgårdsodling på gång tillsammans med Hvilan Utbildning. Där kommer våra sökande att ha en veckas distansutbildning och en veckas praktik ute hos en arbetsgivare.

Våga prova

Men hon påpekar att situationen är komplex. Den utländska arbetskraft som kommer hit är helt inställd på att bara arbeta. Andra arbetssökande har ett liv vid sidan av, som jobbet måste funka med. Löneläge, a-kassenivå och en generell ovana vid tungt kroppsarbete är andra faktorer som spelar in.

– Arbetsförmedlingen finns här och är med hela vägen. I och med projektet Mer mat – fler jobb är vi också inlästa på de gröna näringarna och har träffat många arbetsgivare och vet vad de förväntar sig. Jag tycker man ska våga prova oss, hellre än att inte så i år, säger Katarina Nelander.

Söker du arbetskraft? Här hittar du mer information.