Det handlar om arbetstillfällen för att ersätta runt 8000 säsongsarbetare inom framför allt trädgårdsnäringen och inom skogsplantering och skogsvård. Anledningen är att det i och med covid-19 har blivit mycket svårare att få tag på den säsongspersonal som brukar anlända från andra EU-länder eller tredje land under våren. Mest akut är behovet av säsongsarbetskraft in trädgårdsodlingen, där uppskattningsvis 5000 säsongsarbetare saknas. 

Hur har siffrorna för trädgårdsnäringen beräknats?

De 5 000 säsongsarbetarna är en uppskattning utifrån Jordbruksverkets officiella statistik som beskriver antalet sysselsatta inom trädgårdsnäringen. Där framgår det att det finns över 8000 personer som arbetar 900 timmar eller mindre per år (familjemedlemmar är inte inräknade). Bedömningen är att en del av dessa – ca 3000 – kommer lösas med befintlig arbetskraft.

Hur agerar trädgårdsodlarna?

Varje företagare försöker hitta sin lösning samtidigt som många hoppas att det ska lossna så att den personal man har gjort avtal med eller ansökt om arbetstillstånd för ska kunna komma och arbeta i företaget.

Var i landet finns trädgårdsarbetet?

Det finns trädgårdsproduktion över hela landet men med en stor koncentration i södra Sverige.

Grönsaker på friland
Skåne dominerar men därefter kommer Gotland, Västra Götaland, Östergötland samt Kalmar län.

Grönsaker i växthus (tomat, gurka, paprika, örter och sallat)
Två tredjedelar av produktionen finns i Skåne. Gurkodlingen har en så stor andel som 80 procent i Skåne. Växthusodlingen finns förutom i Skåne huvudsakligen i Blekinge, Stockholm, Östergötland och Västra Götaland.

Bärodling
Bärodlingen är stor i Skåne, därefter dominerar Kalmar län, Blekinge, Västra Götaland, Östergötland och Dalarna.

Fruktodling
85 procent i Skåne, övrigt huvudsakligen i Jönköpingstrakten.
Plantskoleväxter (buskar, träd, perenner med mera)
Skåne och Västra Götaland

Prydnadsväxter i växthus (krukväxter, tulpaner, sommarblommor)
Drygt halva produktionen i Skåne, i övrigt väl spridd över landet.

Varför avvaktar vissa företag att ta in ny personal?

Många återkommer till företagen år efter år och kan därmed företagets rutiner och arbetssätt. De ordinarie har dessutom erfarenhet och kunskapen och kan gå direkt in med full fart i arbetet och är en viktig resurs för att introducera nya medarbetare i jobbet.

LÄS MER: Nu startas en snabbutbildning inom trädgårdsnäringen - riktad mot permitterade inom hotell- och besöksbranschen, flyg och andra serviceverksamheter

LÄS MER: EU-kommissionens nya råd om arbetsresor inom EU

LÄS MER: Se unika odlingskartorna. Här produceras svenska maten i dag - här kan den produceras i framtiden