Strax utanför Östersund finns lokalavdelningen med 169 medlemmar. Under 2019 har de flitigt och effektivt nått ut med sina aktiviteter som inte bara stuckit ut på regional nivå utan också kunnat mäta sig och vinna nationellt.

– Vi har arbetat med att anordna många olika aktiviteter de senaste åren, både medlemsexklusiva aktiviteter och för allmänheten. En mycket populär träff var hönsträffen som drog personer med småskaligt intresse för höns hemmavid. Man alltså inte vara fullfjädrad bonde utan det viktiga är intresset och sedan kan man dela erfarenheter med varandra. Det finns ett gott samarbete med både kommunen och länsstyrelsen där vi bland annat bjudit ut kommunala tjänstemän på studiebesök på gårdar, berättar Maj Elgendahl, ordförande i Brunflo-Marieby lokalavdelning.

Skapar nya mötesplatser med hjälp av digital teknik

I styrelsen blandas äldre och yngre ledamöter och fördelning mellan kvinnor och män är jämn. De med mycket erfarenhet delar med sig till de nya och man siktar på att ha en prestigelös anda i styrelserummet. Avdelningen ligger både strand- och stadsnära rent geografiskt och ett av styrelsens mål är att belysa vikten av de gröna näringarna genom att arbeta med att nå ut till både den yngre och äldre målgruppen.

– Vi har nyss startat en Facebookgrupp för våra medlemmar där de kan diskutera lokala frågor. Där ska vi även börja lägga ut offentliga evenemang för att fler ska kunna hitta till våra aktiviteter, säger Peter Kardin som ledamot i styrelsen.

Att vårens aktiviteter kastas omkull till följd av pågående pandemi stoppar inte lokalavdelningen nämnvärt. Istället ser de stora möjligheter med att genomföra aktiviteter digitalt. Bland annat planeras just nu en skogsföreläsning i samverkan med skogsägarföreningen Norrskog.

Tillsammans med utmärkelsen Årets Lokalavdelning tilldelas Brunflo-Marieby 25 000 kronor, pengar som de vill ska komma medlemmarna till gagn.

– Vi funderar på att anordna en medlemsaktivitet till hösten för att fira priset! Att vi vunnit känns otroligt bra och vi är jätteglada över att bli uppmärksammad för det arbete vi utfört.

Fakta Brunflo-Marieby lokalavdelning

Antal medlemmar: 169 stycken
Styrelsens ledamöter: Peter Kardin, Johanna Leijonberg, Lars-Göran Rödén och Maj Elgendahl, ordförande.

Årets kriterier 
Årets lokalavdelning har genom sitt verksamhetsår och sina aktiviteter visat på en modern lokalavdelning och hur framtidens folkrörelse kan se ut. Lokalavdelningen är en förebild för andra genom att på nya och innovativa sätt erbjuda medlemmarna gemenskap, ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Genom aktiverande och rekryterande aktiviteter får lokalavdelningen inte bara fler medlemmar till LRF utan skapar också framtidstro och framtidens folkrörelse. 

Motivering  
Brunflo - Marieby LRF har med en engagerad och jämställd styrelse arbetat målinriktat med att utveckla verksamheten mot framtidens folkrörelse, både genom att skapa nya mötesplatser och använda digital teknik för att nå ut till nya målgrupper. De är aktiva och närvarande på olika typer av mötesplatser, för att vidga vyer och bredda inspelen till verksamheten. De bidrar till att belysa de gröna näringarnas betydelse och på så vis attrahera nya medlemmar. 

Genom sociala medier och andra digitala forum har avdelningen nått ut till allmänheten och spridit nyttan med LRF medlemskapet, något som också resulterat i fler medlemmarna 

Brunflo - Marieby LRF är ett föredöme för andra genom att med ny teknik, tillsammans med långsiktigt engagemang, skapa framtidens folkrörelse.