– Tusentals kvinnor och män arbetar hårt för att vi ska kunna hålla oss säkra och friska och få mat på bordet. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att de inte hindras, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

När det gäller säsongsarbetare, särskilt inom jordbrukssektorn, uppmanas medlemsländerna att kommunicera med varandra om sina olika behov på teknisk nivå. De uppmanas också att införa särskilda förfaranden så att dessa arbetstagare smidigt kan passera gränserna, allt för att åtgärda bristen på arbetskraft till följd av krisen. Säsongsarbetare inom jordbruket utför ofta viktiga uppgifter under skörd, plantering och skötsel. I en sådan situation bör medlemsländerna behandla dessa personer som kritiska arbetstagare och informera arbetsgivarna om att de måste ge dem lämpligt skydd för hälsa och säkerhet.

Läs EU-kommissionens hela pressmeddelande här

Vad gäller det tillfälliga inreseförbudet till EU så hindrar det för närvarande säsongsarbetskraft att komma in i Sverige, trots att man har ett arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är Polismyndigheten i Sverige som tillämpar den förordning som gäller denna fråga. Inreseförbudet gäller just nu fram till mitten av april.

LÄS MER: Permitterad hotellpersonal fick jobb hos trädgårdsföretag

LÄS MER: LRF-projektet Mer mat fler jobb löste arbetsbristen för handelsträdgård

LÄS MER: Här finns 8 000 jobb!

LÄS MER: Söker du arbetskraft - annonsera gratis på gronajobb.se