Den första viktiga uppgiften för LRF var att säkerställa att livsmedelsproduktionen klassas som samhällsviktig verksamhet. Det innebär att LRFs medlemmar nu kan räkna med att få de förutsättningar som behövs för att hålla igång den dagliga produktionen, om läget skulle skärpas och skolor och förskolor stängas.

– Vi följer noga vad som händer i krisen för att säkra tillgången till insatsvaror och tjänster som är viktiga för våra medlemmars verksamheter, som veterinärer till exempel. En annan viktig fråga är att myndigheterna måste anpassa kontrollverksamheten till det rådande läget, och det har de i stor utsträckning gjort, säger Anders Holmestig.

Problem att ta sig till Sverige

Men det stora frågetecknet är arbetskraftsfrågan. Där har LRF drivit på för undantag för inresa för person från tredje land och andra EU-länder, personer som framförallt behövs i trädgårdsnäringen och skogsbruket.

Regeringen har nu sagt att de som jobbar med det som räknas som samhällsviktig verksamhet, i vårt fall livsmedelsproduktion, ska släppas in över gränsen. Problemet är för dem att ta sig hit. De flesta kommer i bil, som de behöver i jobbet här, och många gränser i Europa är stängda, fram till åtminstone mitten av maj.

Försöker hitta lösningar för skogen

För skogsplantörer är det lite uppförsbacke när det gäller inresemöjligheterna. LRF för diskussioner för att hitta en lösning på den situationen, och bland andra Södra Skogsägarna jobbar intensivt med att utbilda och få fram nya plantörer för att klara av sina planteringsuppdrag på bästa möjliga sätt.

– Vi jobbar också aktivt för att de som behöver arbetskraft ska hitta den på alla upptänkliga sätt. LRF samarbetar med Arbetsförmedlingen för att företagen ska få så bra support som möjligt, inom ramen för Mer mat – fler jobb och Gröna Jobb.

Beslutsfattarna lyssnar

Fokus i krisen ligger på vården och hjälppaket till krisande företag. Ändå märker Anders Holmestig ett uppriktigt stort intresse för de gröna näringarnas viktiga roll i samhället hos beslutsfattare.

– Dialogen med myndigheter och regering är god och tät. De efterfrågar våra åsikter och vår kunskap. Det är naturligtvis kopplat till den aktuella situationen men vilar också på det förtroende vi har byggt upp under åren.

Livsmedelsproduktionen intresserar media

Opinionsmässigt har LRF och de gröna näringarna fått mycket utrymme i media. Det finns ett påtagligt intresse för en robust livsmedelskedja och ökad svensk produktion.

– Vi har fått stor uppmärksamhet i media. Det är i första hand mot bakgrund av beredskapsfrågan, den har lyft vikten av att Sverige behöver ha en större livsmedelsproduktion, framförallt i kristid, men även i normalläge. I P1s miljöprogram Klotet, blev detta särskilt tydligt när Åsa Odell berättade om den jättepotential som finns för att producera mer svensk hållbar mat, säger Anders Holmestig.

Antal artiklar där LRF och självförsörjning omnämns i samma artikel:

2019

  • Januari 3 artiklar
  • Februari 12 artiklar
  • Mars 7 artiklar

2020

  • Januari 9 artiklar
  • Februari 17 artiklar
  • Mars 52 artiklar
  • April (1-20/4) 90 artiklar