Nordic Young Farmers Association, NYFA, syftar till att skapa starkare förbindelser mellan ungdomsledda jordbruksorganisationer på Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark. Nätverket ska fungera som en kanal för sina medlemmar att identifiera och hantera vanliga problem för nordiska ungdomar på landsbygden.

- Det här ger fantastiska möjligheter. Vi kan dela med oss av erfarenheter till varandra och vi kan stå starkare med en enad röst när det sker förhandlingar nere i Bryssel. Vi är grannländer som i mångt och mycket har samma problem, möjligheter och värderingar, säger LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén.

Viktigt med enad front 

LRF Ungdomens ledamot Simon Wancke sitter sedan tidigare i det europeiska ungdomsnätverket, CEJA. Och även inför dessa möten är det bra att de nordiska länderna är samspelta.

- Det gäller även när det handlar om det nordiska ministerrådet. Det är viktigt att vi har en enad front om vi ska få våra röster hörda helt enkelt. Annars blir det lätt en sydeuropeisk aspekt på diskussionerna. Italien, Cypern och Spanien har ju sitt klimat och sina förutsättningar, och vi här i norden har en annan utgångspunkt, säger Elisabeth Hidén.

Roterande ordförandeskap

Ordförandeskapet i NYFA ska rotera årligen mellan medlemmarna. Årets ordförandeskap innehas av den danska organisationen LandboUngdom.

- Vi ska ha minst två årliga möten, varav ett handlar om interna diskussioner i nätverket. Den andra äger rum i samband med ett möte av Nordiska jordbruksrådet (NBC). Här kommer NYFA att lyfta gemensamma frågor och åsikter på uppdrag av unga jordbrukare och ungdomar på landsbygden i Norden.

NYFA grundades av följande organisationer:
LandboUngdom i Danmark, Norges bygdeungdomslag i Norge, Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund i Finland (Svensktalande), Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto i Finland och Samtök ungra bænda på Island.