LRFs poddar skildrar de frågor, utmaningar och situationer som våra lantbrukare dagligen möter.

Att man måste stängsla 11 kilometer för att kunna odla vitkål, annars tar viltet hand om odlarmödorna.

Eller att den expanderande staden ständigt naggar på bondens mark och hotar inte bara företagandet utan också livsmedelsförsörjningen.

– Det är vår möjlighet att få till ett samtal om lantbrukets förutsättningar med beslutsfattare och konsumenter, säger Martin Holmberg, LRF Ungdomens ordförande i Södermanland.

Skildrar ett jobb med 100 yrken

Poddarna är inspelade på gårdar i Örebro, Södermanland och Östergötland och skildrar ”ett jobb med 100 yrken”, ”Den betande mulen- förutsättning för biologisk mångfald”, hur man hittar lokalproducerat i butiken, Vem tar över livsverket? och Världens mest hållbara lantbruk.

– Vi bjuder på en 360 graders vy över utmaningar och möjligheter som dagens bonde möter. Det är en poddserie för hela Sverige. Alla är välkomna in, och det som lantbrukare möter här är ganska likt även i andra landsdelar, säger projektledare Carl Selling.

Vill öka kunskapen bland konsumenter

Det är en stor variation. Med detta vill vi bygga stolthet bland medlemmar, öka kunskapen hos konsument och öppna för dialog med beslutsfattare. 

– Det måste skava lite, annars blir det inte kul att lyssna. Jag tycker vi har hittat en bra balans, säger Mimmi Olsson, LRF Ungdomens ordförande i Östergötland.

Detta är en satsning som vi hoppas att hela LRF vill nyttja, eftersom ämnena berör alla svenska bönder. Dessutom är det en digital kanal som är lyssningsbar för den som pendlar till jobbet, fodrar sina djur eller plöjer sin åker i morgonsolen.

LYSSNA HÄR