– Det är en helt nyinrättad tjänst för att utveckla branschsamarbetet inom LRF. Med den erfarenhet och kompetens som Ingrid besitter är hon som gjord för uppdraget, säger LRFs vice VD Anders Holmestig.

I dag ligger LRFs branschavdelningar utspridda på olika enheter inom organisationen. Med den nya rollen blir alla LRFs branscher, bortsett från LRF Skogsägarna, samlade under Ingrid som branschchef. På det sättet kommer det branschgemensamma arbetet att bli mer effektivt.

Tung meritlista

Ingrid kommer närmast från Jordbruksverket där hon är chef för Livsmedelskedjan och exportenheten. Hon är utbildad veterinär och har en lång chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag på såväl länsstyrelse som Jordbruksverket, bland annat som avdelningschef för avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket och Sveriges Veterinärchef (CVO).

– Ingrids långa erfarenhet av de gröna näringarna kommer att vara till stor nytta i arbetet med att utveckla LRF:s branschverksamhet, säger LRFs vice VD Anders Holmestig.

"LRF har ett viktigt samhällsuppdrag"

– Det skall bli jätteroligt att komma till LRF vilken är en mycket spännande organisation med det viktiga samhällsuppdraget att verka för en konkurrenskraftig hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. De gröna näringarna är en grundförutsättning för detta, något som blivit än tydligare i dessa tider.

Ingrid Eilertz, som bor i Skövde, börjar sitt arbete på LRF i mitten av juni.